adwaita-icon-theme/.gitignore

2 lines
41 B
Plaintext

SOURCES/adwaita-icon-theme-3.28.0.tar.xz