postgresql-jdbc/.gitignore

2 lines
38 B
Plaintext

SOURCES/postgresql-42.2.14-src.tar.gz