glassfish-fastinfoset/.gitignore

2 lines
52 B
Plaintext

SOURCES/glassfish-fastinfoset-1.2.13-src-svn.tar.gz