glassfish-fastinfoset/.gitignore

3 lines
97 B
Plaintext

SOURCES/glassfish-fastinfoset-1.2.13-src-svn.tar.gz
/glassfish-fastinfoset-1.2.13-src-svn.tar.gz